ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เผย ครบรอบ 2 ปี ทำเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกันให้ประชาชนสำเร็จ 79%

18/03/2018

คปภ. เผย ครบรอบ 2 ปี ทำเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประกันให้ประชาชนสำเร็จ 79% ทั้งนี้ ผู้ชำนาญการชุดเดิมจำนวน 40 คน จะพ้นวาระในวันที่ 11 เม.ย. 2561 โดย คปภ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ชำนาญการชุดใหม่ ซึ่งจะได้ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการรับสมัคร ให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป 

(โพสต์ ทูเดย์/น.A1)