ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เร่งหารือ ส.ประกันชีวิตไทย และ ส.ประกันวินาศภัยไทย ปรับปรุงรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้มีเบี้ยประกันราคาถูกลง เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้ามาทำประกันมากขึ้น

24/11/2019

คปภ. อยู่ระหว่างหารือ ส.ประกันชีวิตไทย และ ส.ประกันวินาศภัยไทย ในการปรับปรุงรูปแบบกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้มีเบี้ยประกันราคาถูกลง เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้ามาทำประกันและได้รับความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสถิติคนไทยยังมีการทำประกันสุขภาพน้อย ทำให้เกิดปัญหาเมื่อมีการเจ็บป่วยขึ้น 
สำหรับแนวทางการทำเบี้ยประกันสุขภาพให้ถูกลง อาจจะส่งเสริมให้บริษัทประกัน ทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองเป็นรายชนิดโรคเพื่อให้มีราคาถูกลง แตกต่างจากรูปแบบประกันสุขภาพในไทย ที่ปัจจุบันมักทำเป็นแพ็กเกจให้ความคุ้มครองหลายโรครวมกัน ส่งผลให้เบี้ยประกันมีราคาสูง 
 (เดลินิวส์/น.6)