คปภ. แนะภาคธุรกิจประกันภัยรับมือความไม่แน่นอนอนาคตธุรกิจประกันภัย รับโลกดิจิทัล เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. แนะภาคธุรกิจประกันภัยรับมือความไม่แน่นอนอนาคตธุรกิจประกันภัย รับโลกดิจิทัล เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่

12/03/2019

คปภ. แนะภาคธุรกิจประกันภัยรับมือความไม่แน่นอนอนาคตธุรกิจประกันภัย รับโลกดิจิทัล เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่

ทั้งนี้ ปัจจัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัย คือ 1.การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 2.การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจ ให้ความคุ้มครองในทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่างมากขึ้น 3.สังคมผู้สูงอายุ และ 4.การเข้ามาในธุรกิจประกันภัยของผู้ให้บริการด้านอื่นๆ เช่น อาลีบาบา กูเกิล หรือเอไอเอส ก็เข้ามาขายประกัน