นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล Firm Awards ให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอ ในโครงการ “ดีกันนะ” ปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมการทำความดี ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ดีกันนะ ปีที่ 8

images
21/02/2019

นางสาววราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล Firm Awards ให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอ ในโครงการ “ดีกันนะ” ปีที่ 8 โดยบริษัทฯ สนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการทำความดี ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย