ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ทิ้งได้บุญ

images
06/03/2020

  นางสาวปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบขยะพลาสติกให้แก่วัดจากแดง จากการจัดนิทรรศการ “ทิ้งได้บุญ” กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกและคัดแยกขยะพลาสติก สำหรับนำไป Upcycle ในการผลิตผ้าห่มกันหนาว เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่