ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต ได้รับคัดเลือกให้เป็น "ศิษย์เกียรติยศ ประจำปี 2562" โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

20/10/2019

คอลัมน์ปลอดเคลม : นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารหญิงเก่งที่ประสบความสำเร็จของธุรกิจประกันชีวิต เพราะได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนประจำปี 2562 การันตี ล่าสุด ยังได้รับคัดเลือกให้เป็น “ศิษย์เกียรติยศ ประจำปี 2562 หรือ Wattana Pride & Prime 2019” ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 14-20 ต.ค./น.7)