ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

"ประกันชีวิต" มองตลาดหุ้นและพันธบัตรครึ่งปีหลังยังผันผวน จากปัจจัยภายนอกกดดัน ด้าน "ไทยประกันชีวิต" เน้นถือเงินสด หาจังหวะเข้าลงทุน

18/07/2019

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต ประเมินการลงทุนครึ่งปีหลังปีนี้ คาดตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร (บอนด์) ยังมีความผันผวนค่อนข้างมาก จากปัจจัยภายนอกกดดัน ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ จึงไม่มีแผนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนประเภทใหม่ โดยสิ่งที่บริษัทฯ ต้องตัดสินใจต่อไป คือ จะนำเงินสดที่ได้จากการขายหุ้นก่อนหน้านี้ ลงทุนช่วงที่เหมาะสม 
สำหรับพอร์ตการลงทุน ณ สิ้นเดือน เม.ย. 2562 เทียบกับปลายปีที่แล้ว มีสัดส่วนการลงทุน   ในตราสารหนี้ลดลงจาก 88.3% เป็น 87.4% ในทางกลับกันสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญและหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 11.7% เป็น 12.6% โดยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญต่างประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 1% เป็นผลมาจากราคาหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 
โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) เผย กลยุทธ์การลงทุน ยังเน้นการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว 30 ปีขึ้นไป และหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนระดับ 4% เพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นไทยยังเน้นการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ กลุ่มแบงก์ พลังงาน อสังหาริมทรัพย์และค้าปลีก