ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ปันไออุ่น ปีที่ 12

images
20/02/2018

พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงเขตพื้นที่พัฒนาที่ 3  เป็นผู้แทนรับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน จากนายเสวก เดชจินดา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการตัวแทน  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตามโครงการ “ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว” เพื่อบรรเทาภัยหนาวให้กับผู้ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก  โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12  ณ ไทยประกันชีวิต สาขาเชียงใหม่