ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารไทยประกันชีวิต ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน "มวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 17"

09/12/2018

นายวิบูลย์ ไกรคงจิตต์ ผอ.ฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยประกันชีวิต ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน “มวยรอบไทยประกันชีวิต ครั้งที่ 17” ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันดังกล่าว