ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มองโลกใส แม้วัยสูง ครั้งที่ 5

images
06/06/2019

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบแว่นตากันแสงแดด จำนวน 600 อัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมมูลค่า 100,000 บาท จากโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” กับไทยประกันชีวิต จิตอาสา ครั้งที่ 5 แก่พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์  สำหรับผู้สูงวัยที่ได้รับการผ่าตัดในโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า-น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์