ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

มิตรแท้ประกันภัย ครองอันดับ 3 ประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุด 13 ปีต่อเนื่อง

02/03/2018

มิตรแท้ประกันภัย ยังคงครองอันดับ 3 ใน TOP 5 ประกันภัยที่น่าเชื่อถือที่สุด 13 ปีต่อเนื่อง จากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2018 ของนิตยสารแบรนด์เอจ 

(มติชนรายวัน/น.15)