ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี

images
20/03/2018

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และนายสติ ศังขวณิช ประธานโครงการ รวมพลังสร้างสรรค์ตะกาฟุล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล “ผู้แนะนำยอดเยี่ยม” ที่ทำผลงานยอดเงินสมทบตะกาฟุลรวมสูงสุดของโครงการฯ ณ โรงแรมอัลมีรอซ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ