ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนปลูกถ่ายไต

images
16/10/2019

พลตรีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท จาก พลเอกวินัย  ภัททิยกุล  รองประธานกรรมการ  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วยนางสาวภาสินี  ปรีชาธนาพล  กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อสนับสนุนภารกิจปลูกถ่ายไตแก่โรงพยาบาล  ณ ตึกติณสูลานนท์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า