ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เทเวศประกันภัย จัด "นิทรรศการนวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุล และยั่งยืน"

20/03/2018

เทเวศประกันภัย จัด “นิทรรศการนวัตกรรม : การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สู่ความสมดุล และยั่งยืน” นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม (ต้นแบบ) เขตพระนคร ให้บุคคลภายนอกเข้าชมการสาธิต 20 - 24 มี.ค. 2561 ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

(ข่าวสด/น.21)