ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างสุขภาพดี

images
07/08/2019

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  และนายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ “Healthy Life Plus” มุ่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้กับลูกค้า ด้วยบริการปรึกษาแพทย์สมิติเวชตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบริการ Samitivej Virtual Hospital โดยมีสวัสดิ์ นฤวรวงศ์, แพทย์หญิงภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ร่วมงาน ณ อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก

รายนามผู้บริหาร (จากซ้ายไปขวา)

  1. แพทย์หญิงธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล         รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  2. นายแพทย์นิธิวัฒน์  กิจศรีอุไร           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  3. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร         กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
  4. คุณไชย ไชยวรรณ             กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  5. แพทยหญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย์            รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
  6. คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer         
  7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  8. แพทย์หญิงภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)