ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความคุ้มครอง

images
30/03/2018

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร เพื่อให้ความคุ้มครองกำลังพลในสังกัดของกองทัพบก ภายใต้กรมธรรม์แบบ ภัยสงคราม พิทักษ์พล และพิทักษ์พลพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 32 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กองบัญชาการกองทัพบก

1. พลเอกโกญจนาท ศุกระเศรณี  ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก 
2. พลเอกสสิน ทองภักดี  รองผู้บัญชาการทหารบก
3. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก
4. นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
6. นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์  รองเลขาธิการด้านกำกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
7. ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)