ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไชย ไชยวรรณ" กจญ.ไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิด บจก. CB LIFE Insurance ประเทศเมียนมา

24/11/2019

ภาพข่าว : คุณไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีเปิด บจก. CB LIFE Insurance ประเทศเมียนมา ซึ่งไทยประกันชีวิตเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 35% ณ โรงแรม Melia เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)