ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตขยายบริการ "Telemedicine" จับมือโรงพยาบาลคู่สัญญา รวม 7 แห่ง สำหรับลูกค้า OPD ที่ป่วยโรคเรื้อรัง ต้องรับการรักษาหรือรับยาต่อเนื่อง

02/05/2020

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต เผย ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจบนแนวคิดเป็นทุกคำตอบของชีวิตให้กับลูกค้า หรือ Life Solutions บนพื้นฐานการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centric และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เอาประกัน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาให้บริการ “Telemedicine” โดยขยายการให้บริการเพิ่มเติมรวมเป็น 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลนครธน, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์, โรงพยาบาลบี เอ็น เอช, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน และโรงพยาบาลเจ้าพระยา 
สำหรับบริการ Telemedicine เป็นการรักษาผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time รวมถึงกรณีการใช้บริการตรวจรักษานอกสถานที่กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เช่น การเจาะเลือดจากโรคเรื้อรัง การทำแผลหลังการรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นต้น ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เอาประกันไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ จะอนุมัติสินไหมทดแทนสำหรับผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก หรือ OPD กับบริษัทฯ ทั้งประเภทรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่รับบริการดังกล่าว 
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันรายบุคคล สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-246-9525 และผู้เอาประกันกลุ่ม โทร.02-246-1416
  (แนวหน้า/น.7)