ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองกำลังพลกองทัพบกต่อเนื่องเป็นปีที่ 32

24/03/2018

ภาพข่าว : ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กก.และ ปธ.จนท.บริหาร และ นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต ร่วมลงนามต่อสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตทหาร เพื่อให้ความคุ้มครองกำลังพลในสังกัดของกองทัพบก ภายใต้กรมธรรม์แบบภัยสงคราม พิทักษ์พล และพิทักษ์พลพิเศษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 32 

(แนวหน้า/น.6)