ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จัดโครงการ "เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข"

24/06/2019

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดโครงการ “เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข” เพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพเสริมรายได้แก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก กลุ่มกำลังพลที่ปลดประจำการและครอบครัวสังกัดกองทัพบกที่ 1