ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จับมือพันธมิตรฯ พัฒนาการบริการด้วย "โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยระบบ Insurance Clam : I Claim"

29/04/2019

แพทย์หญิงภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต พร้อมด้วย ผอ.โรงพยาบาลปทุมธานี และ กจก. บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนา “โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยระบบ Insurance Clam : I Claim” เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน ให้สามารถเข้ารับบริการในโรงพยาบาล โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล