ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จับมือ ไปรษณีย์ไทย ขายประกันอุบัติเหตุ "ไทยโพสต์ พีเอ"

23/03/2020

นายวิญญู ไชยวรรณ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต เผย เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัย และสร้างหลักประกันความคุ้มครองให้กับตนเองและครอบครัว ตามนโยบายของ คปภ. อันสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของไทยประกันชีวิตที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions โดยมุ่งสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตรอบด้าน 
ไทยประกันชีวิตจึงร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย ในโครงการ “ไทยโพสต์ พีเอ (ไมโครอินชัวรันส์)” เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยสามารถทำประกันภัยแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 500 บาท สมัครได้ตั้งแต่อายุ 7 – 60 ปี
แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท และ 200,000 บาท คุ้มครองกรณีสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงมีเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล สูงสุด 20 วัน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,440 แห่งทั่วประเทศ
    ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย สามารถซื้อประกันภัยได้ง่ายๆ สะดวก ครบ จบ ทุกขั้นตอน เพียงยื่นบัตรประชาชนและกรอกใบสมัครฯ พร้อมชำระเบี้ยประกัน สามารถรับกรมธรรม์และรับความคุ้มครองได้ทันทีที่จุดขาย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันสามารถดาวน์โหลดเงื่อนไข และความคุ้มครองฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ ไทยประกันชีวิต www.thailife.com สอบถามเพิ่มเติมหรือซื้อประกันอุบัติเหตุได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, แนวหน้า/น.7, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30)