ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จ่ายสินไหม 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ รวมกว่า 3.5 ล้านบาท

28/04/2019

ไทยประกันชีวิต สรุปจ่ายสินไหม 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ พบผู้เอาประกันของบริษัทฯ เสียชีวิต 19 ราย จ่ายสินไหมรวมกว่า 3.5 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการอนุมัติจ่ายสินไหมไปแล้ว     8 ราย รวมเป็นเงินจำนวน 3.1 ล้านบาท ที่เหลืออีก 11 ราย อยู่ระหว่างผู้รับผลประโยชน์นำส่งเอกสารมายังบริษัทฯ