ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ตอบโจทย์สมาชิก กบข. ผุด 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตัวช่วยบริหารเงินก้อน หลังเกษียณ

11/09/2018

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจร่วมเป็นพันธมิตร ในโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข เพื่อมอบความคุ้มครองแก่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และครอบครัวมาเป็นเวลากว่า 12 ปี โดยในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่มากกว่าสำหรับสมาชิก กบข. และครอบครัว 
ประกอบด้วย แบบเกษมบำนาญ A1 ได้รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์แรก เสมือนมีรายได้ต่อเนื่อง กรณีเสียชีวิตรับเบี้ยฯ ที่ชำระแล้ว หักด้วยเงินบำนาญ ที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว และแบบเกษมบำนาญ A65 รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบกำหนดสัญญา กรณีเสียชีวิตแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 2 ช่วง คือ เสียชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเงินเวนคืน ขึ้นกับจำนวนที่มากกว่า และเสียชีวิตช่วงรับเงินบำนาญ จะได้รับเบี้ยฯ ที่ชำระ หักด้วยเงินบำนาญที่บริษัทฯ จ่ายไปแล้ว 
แบบประกันทั้ง 2 แบบดังกล่าว สมาชิก กบข.สามารถสมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเงินก้อน และต้องการบริหารดังกล่าวให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่องทุกปี โดยชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว แต่ได้รับเงินบำนาญในจำนวนที่แน่นอนทุกปี สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยได้ 3 ช่วงอายุ คือ 85 ปี 90 ปี และ 99 ปี กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกัน รวมถึงเบี้ยประกันยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท  
 (ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, โพสต์ ทูเดย์/น.A8, แนวหน้า/น.6)