ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ใน จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

20/10/2019

ภาพข่าว : นายบุญยงค์ หันตพงศ์ ผอ.ฝ่ายกิจการตัวแทนไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง แก่รองผู้บัญชาการทหารบก เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ” ใน จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง  
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 14-20 ต.ค./น.7)