ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

17/06/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 6.18 ล้านบาท แก่รองผู้บัญชาการทหารบก ตามโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว