ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเงินแก่มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญ์รีน (ห้วยขวาง) เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน

26/02/2020

ภาพข่าว : นายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 30,000 บาท แก่อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญ์รีน (ห้วยขวาง) เพื่อสนับสนุนการศึกษาภาคฟัรดูอินให้แก่เยาวชน ในงานดื่มน้ำชาการกุศล “ดารุ้ลสัมพันธ์ 2563” 
  (กรุงเทพธุรกิจ/จุดประกาย น.3)