ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเต็นท์ผ้าใบ แก่มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง)

08/08/2019

ภาพข่าว : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139,635 ล้านบาท แก่อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญีรีน (ห้วยขวาง) เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมัสยิดฯ และชุมชนรอบมัสยิดฯ 
(แนวหน้า/น.6)