ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเสื้อโปโล แก่บุคลากรทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ COVID-19

29/04/2020

ภาพข่าว : นางสาวปาณี เจียรดิฐ ผอ.สายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเสื้อโปโลจำนวน 400 ตัว แก่หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สำหรับนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ COVID-19 ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ   
  (แนวหน้า/น.6, เดลินิวส์/น.5, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.32)