ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาชนแดนและสาขานาแก

30/05/2019

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาชนแดนและสาขานาแก เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า โดยบริษัทฯ ได้โอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
สาขาชนแดน รวมกับ สาขาเพชรบูรณ์ เลขที่ 2/46 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0 5674 3106-8 โทรสาร 0 5671 1508 
สาขานาแก รวมกับ สาขานครพนม เลขที่ 143/7 ถนนประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 1194 โทรสาร 0 4251 6011 
ทั้งนี้ ทั้ง 2 สาขา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป