ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาจอมทอง สาขาบางมูลนาก และสาขาลานกระบือ

24/04/2019

ไทยประกันชีวิต ยกเลิกสำนักงานสาขาเอ็มควอเทียร์ สาขาจอมทอง สาขาบางมูลนาก และสาขาลานกระบือ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาเช่า

โดยบริษัทฯ ได้โอนการดำเนินงาน ดังนี้ สาขาเอ็มควอเทียร์ รวมกับ สาขาอโศก เลขที่ 36/47-56 อาคาร P.S. ทาวเวอร์ ชั้น 16 สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2259 1770 โทรสาร 0 2259 2070

สาขาจอมทอง รวมกับ สาขาสันป่าตอง เลขที่ 199/1 ม.5 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 0 5331 1221 โทรสาร 0 5382 4605

สาขาบางมูลนาก รวมกับ สาขาชุมแสง เลขที่ 31 ถนนแสงมณี ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 โทรศัพท์ 0 5628 2015 โทรสาร 0 5631 8121

สาขาลานกระบือ รวมกับ สาขาสุโขทัย เลขที่ 109/2 ถนนสังหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 0 5561 1240 โทรสาร 0 5561 3543

โดยทั้ง 4 สาขามีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป