ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ย้ายสำนักงานสาขานครพนม สาขาปราสาท และสาขาเพชรบูรณ์ ไปเปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่

19/04/2019

ไทยประกันชีวิต ย้ายสำนักงานสาขานครพนม สาขาปราสาท และสาขาเพชรบูรณ์ ไปเปิดบริการ ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ดังนี้

สาขานครพนม ย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 143/7 ถ.ประชาร่วมมิตร ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 1194 โทรสาร 0 4251 6011

สาขาปราสาท ย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 238 ม.4 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 0 4455 1085 โทรสาร 0 4453 2204

สาขาเพชรบูรณ์ ย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 2/46 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0 5674 3106-8 โทรสาร 0 5671 1508

โดยทั้ง 3 สาขา มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป