นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผอ.ฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Best Brand Performances on Social Media by Category สาขากลุ่มธุรกิจประกัน ในงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Award 2019 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเชิดชูแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Best Brand Performances on Social Media

16/03/2019

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผอ.ฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Best Brand Performances on Social Media by Category สาขากลุ่มธุรกิจประกัน ในงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Award 2019 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเชิดชูแบรนด์ที่ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ยม