ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Brand of The Year ประจำปี 2019-2020 จาก World Branding Forum (WBF)

29/11/2019

ภาพข่าว : นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Brand of The Year ประจำปี 2019 - 2020 จากองค์กร World Branding Forum (WBF) โดยไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
  (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)