ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนใน บมจ.Citizen Business Insurance สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

30/08/2019

ภาพข่าว : ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กก.และ ปธ.จนท.บริหาร ไทยประกันชีวิต และ Mr.U Kyaw Lynn Executive Vice Chairman CB Bank ร่วมลงนามในสัญญาร่วมทุนใน บมจ.Citizen Business Insurance หรือ CB Insurance สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
 (มติชนรายวัน/น.17)