ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนโครงการ "Care the Whale ขยะล่องหน" จัดโดย ตลท.

23/11/2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จับมือ 14 องค์กรย่านรัชดาฯ เช่น ไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต TRUE กลุ่มยูนิเวอร์ CPN และ 12 ธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงบริษัทพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมลดภาวะโลกร้อน ด้วยแนวคิด กำจัดคำว่า “ขยะ” ให้หายไป ร่วมหาทางใช้...ให้ถึงที่สุด ผ่านโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน” ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรัชดาเป็นพื้นที่ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ “Care the Whale ขยะล่องหน” ได้มีการสร้างเครื่องมือกลาง Care the Whale Calculator ช่วยในการคำนวณ-ทบทวน-ประมวล ผลการปล่อยก๊าชเรือนกระจก จากการลดขยะต้นทาง เพื่อให้มองเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ในการออกแบบแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ ลดการใช้ ลดการเกิดขยะ 
  (ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.31