ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดงาน "GOLDEN BLOOMING YEAR"

10/09/2019

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต และพันธมิตรฯ ส่งมอบความสุขปลายปี 2019  ด้วยงานเทศกาลดอกไม้ยิ่งใหญ่ “GOLDEN BLOOMING YEAR” ณ ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทั่วประเทศ โดยระหว่างวันที่ 7 - 13 ส.ค. 2562 เซ็นทรัลมหาชัย, 9 - 13 ส.ค. 2562 เซ็นทรัล พระราม 3, 17 - 23 ก.ย. 2562 เซ็นทรัล อุบลราชธานี, 25 ต.ค. - 3 พ.ย. 2562 เซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า, 31 ต.ค.- 4 พ.ย. 2562 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, 6 - 10 พ.ย. 2562 เซ็นทรัล บางนา, 7 - 12 พ.ย. 2562 เซ็นทรัล ศาลายา, 21 - 24 พ.ย. 2562 เซ็นทรัล ชลบุรี และ 18 - 22 ธ.ค. 2562 เซ็นทรัล เชียงราย  
 (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.17)