ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดงาน "Golden Blooming Year"

11/08/2019

ภาพข่าว : นางสิริพร ใจสะอาด ผอ.สายงาน สายงานโฆษณา ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดงาน “Golden Blooming Year” เทศกาลความงามของดอกไม้กว่าล้านดอกหลากหลายสายพันธุ์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ 
(ไทยรัฐ/น.4,เดลินิวส์/น.16)