ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต หวังสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่ที่ 1 ในธุรกิจ

25/06/2019

จุดประกาย talk นำเสนอบทสัมภาษณ์ นายไชย ไชยวรรณ กจญ. ไทยประกันชีวิต เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ระบุเทคโนโลยีไม่ใช่ปัจจัยหลัก   ที่เข้ามา “ดิสรัป” ธุรกิจ แต่กลับเป็นโมเดลธุรกิจ (Business Model) ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ (Business Environment) ที่เปลี่ยนไป 
จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไป ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตต้องปรับโครงสร้างธุรกิจ (Reinvent Business Model) ครั้งใหญ่ โดยสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ที่แตกต่าง คือ ต้องวิวัฒนาการ (Evolution) กระบวนการความคิด หรือ Mindset ของคนในองค์กร ให้พร้อมที่จะปรับตัว เพื่อจะได้เปลี่ยนผ่าน (Transform) ไปสู่การทำงานในรูปแบบใหม่ๆ 
สำหรับไทยประกันชีวิต ต้องเป็นมากกว่าประกันชีวิต คือ ต้องเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ต้องทำให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาว ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมั่นคงกับเงินออมที่มีอยู่ ทั้งหมดนี้คือ สิ่งที่ไทยประกันชีวิตต้องสร้างขึ้นมา ซึ่งทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ “ดิสรัปเตอร์” ไม่ใช่คนที่ถูก “ดิสรัป” 
นอกจากนี้ องค์กรจะเติบโตได้พนักงานมีส่วนสำคัญมากที่สุด เพราะช่องทางตัวแทนยังคงเป็นช่องทางหลักแต่ตัวแทนต้องมองการทำประกันชีวิตในบริษัทใหม่กว่าการประกันชีวิต คือการสร้างมรดก และส่งต่อคุณค่าให้กับคนที่คุณรัก ตัวแทนไทยประกันชีวิต ต้องเป็นเสมือนเพื่อนคู่คิด หรือ Life Partner ของผู้เอาประกัน ต้องอยู่เคียงข้างลูกค้าเป็นทุกคำตอบในเรื่องการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ บริการทางการเงิน 
ทั้งนี้ มองอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า ต้องการให้ไทยประกันชีวิตเป็นธุรกิจของครอบครัวที่ค่อยๆ เติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับยุคสมัย และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปคนรุ่นเก่ามีหน้าที่ส่งประสบการณ์ความรู้และทักษะต่างๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ย้ำไทยประกันชีวิตไม่ต้องการเป็นที่ 1 ในอุตสาหกรรม แต่ต้องการเติบโตและอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน