นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย มีแผนรุกการขายผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Universal Life หรือ Unit Linked เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่แสวงหาทางเลือก    ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า
 ">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต โหมตลาดครึ่งปีหลัง ติดปีกตัวแทนปักหมุดโตนำตลาด รุกขายยูนิตลิงค์

05/09/2018

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย มีแผนรุกการขายผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น Universal Life หรือ Unit Linked เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ที่แสวงหาทางเลือก    ในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า โดยสนับสนุนให้ตัวแทนของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตขายกรมธรรม์ Universal Life  และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC License
ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนที่ได้รับใบอนุญาตขายกรมธรรม์ Universal Life  และใบอนุญาต IC License รวมจำนวน 4,483 คน โดยตั้งเป้าเพิ่มเป็น 6,000 คน ภายในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมให้ตัวแทนสอบใบอนุญาตดังกล่าว ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ อย่างเข้มข้น
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทควบการลงทุนที่บริษัทฯ จะนำเสนอขายในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ แบบประกัน TL Universal Life ที่มีความยืดหยุ่นลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดเบี้ยประกันที่ชำระได้ตามความต้องการ และหากชำระเบี้ยประกันภัยหลักต่อเนื่องจนถึงปีที่ 10 จะได้รับโบนัสเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยปีที่ 10              เป็นต้นไป
            รวมถึงส่งแบบประกันยูนิตลิงค์ที่เป็นแบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว TL Life Solution 99/1 (Unit Linked) และแบบประกัน TL Life Solution 99/99 (Unit Linked) ผู้เอาประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยประกันภัย และสามารถเลือกเพิ่มหรือลดวงเงินคุ้มครองได้
สำหรับผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกปี 2561 เบี้ยประกันรับรวม 40,442 ล้านบาท เติบโต 5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยประกันรับปีแรก 7,579 ล้านบาท เติบโต 11% สูงกว่าอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันรับปีแรกทั้งธุรกิจที่เติบโตติดลบ 8% เป็นเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว 3,939 ล้านบาท เติบโต 9% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 28,924 ล้านบาท อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ 83%
 (ประชาชาติธุรกิจ 6-9 ก.ย./น.14)