ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

Inspiring Talk

images
20/11/2018

นางรัฏษิมา ประมวลสุข (คนที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการภาคอาวุโส  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม Inspiring Talk พูดสร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้หัวข้อ “ให้รักดูแลชีวิต” เพื่อปลูกจิตสำนึกและทัศนคติเชิงบวกให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรักที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัว  ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต