ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

Shred 2 Share ปีที่ 10

images
09/04/2018

นางสาวปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต1 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  นำน้องๆ จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ค่ายพญางำเมือง จ.พะเยา ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศึกษาระบบนิเวศ พร้อมมอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 2 ชุด ในกิจกรรม “ศึกษาธรรมชาติทางทะเล ไปกับ Shred2Share ปี 10” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี