ไทยประกันชีวิต

  • คณะกรรมการชะรีอะฮ์

    ไทยประกันชีวิตตะกาฟุล

คณะกรรมการชะรีอะฮ์ไทยประกันชีวิตตะกาฟุล

Our business strategy and affairs are overseen by our board of directors

คณะกรรมการชะรีอะฮ์ไทยประกันชีวิตตะกาฟุล
icon
ดร.วิศรุต เลาะวิถี
ประธานกรรมการ
icon
นาย กอเซ็ม มั่นคง
กรรมการ
icon
ดร. อาบิดีน วันขวัญ
กรรมการ
icon
นาย พิเชฐ เชาวน์ศิริ
กรรมการ
icon
นาย เฉลิม ผ่องใส
กรรมการและเลขานุการ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ