ไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม

images
14/02/2020

จุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม เกิดจากการรวมกลุ่มกันของนักเรียนชาวนา โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์ ไร่เชิญตะวัน และ
เกษตรกรในชุมชนบ้านศรีวังมูลเกษตรกรรายเล็ก ๆ ที่แม้จะมีพื้นที่ทำเกษตรไม่มาก มีแรงงานจำกัด แต่ปลูกพืชผักหลากหลาย ด้วยการทำเกษตรแบบปลอดภัยไร้สารเคมีและเกษตรอินทรีย์ เพื่อนำผลผลิตเหล่านั้นมาแปรรูปเป็นอาหารและของใช้หลากหลายชนิด ที่ทั้งดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์มได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ทั้งการทาอาหาร
การแปรรูป การพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ และยังได้มีโอกาสไปร่วมขายสินค้า ซึ่งมีทั้ง พืชผักสด ๆ จากสวน อาหารไทยเพื่อสุขภาพ และสินค้าแปรรูป
จากสมาชิกในกลุ่ม ตามงานเทศกาลและตลาดสุขภาพแห่งต่างๆ ทั้งยังเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเรียนรู้วิธีการทาเกษตร ท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงลิ้มลองรสชาติอาหาร ไทยพื้นเมือง ซึ่งทาจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากสวนผักของสมาชิก และเกษตรกรในท้องถิ่นด้วย
 

นอกจากนี้ กลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์มยังได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ ปลูก ปรุง แปร” (คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2562) ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่
‘ปลูก’ เรียนรู้การปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ การดูแลบำรุง ดิน การทาปุ๋ยหมัก และดูแลรักษาผลิตผล
‘ปรุง’ เรียนรู้การนำพืช ผัก ผลไม้ และสมุนไพร สด ๆ จากสวน มาปรุงเป็นอาหารจานเลิศ
‘แปร ’ เรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์นานาชนิด จากประสบการณ์และความรู้ของสมาชิกในกลุ่ม มาถ่ายทอดเป็นหลักสูตรสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ
 
 

ทั้งหมดนี้ เป็นความตั้งใจและความใส่ใจของกลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม ที่ต้องการให้ผู้บริโภคได้รับแต่สิ่งดี ๆ มีคุณภาพ และ ปลอดภัย ในขณะเดียวกันก็
เป็นการเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ให้สามารถพออยู่พอกิน และเติบโตไปแบ่งปันความรู้ความสามารถของตนเองให้แก่ผู้ที่สนใจและใส่ใจใน สุขภาพ ตามแนวคิดของพวกเราที่ว่า “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีพยั่งยืน”

 08 5033 3529 / 08 9952 3915 / 08 57103397

 กลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม Maelao Hug Farm

 
ชุดแยมผลไม้
แยมโฮมเมด ทำจากผลไม้ตามฤดูกาล
และเพคตินธรรมชาติ แต่ละครั้ง
เราผลิตจำนวนน้อย เพื่อเน้นคุณภาพ
สามารถนำไปทานคู่กับขนมปัง
หรือใช้ทำน้ำผลไม้ปั่น
ชุดแยมผลไม้ ชุดเล็ก
แยมสับปะรด 1 กระปุก / ขนาด 100 g
แยมหม่อน 1 กระปุก / ขนาด 100 g
ราคาต่อชุด 100 บาท
 

 
ชุดแยมผลไม้ ชุดกลาง
แยมสับปะรด 2 กระปุก / ขนาด 100 g
แยมมะวาว 2 กระปุก / ขนาด 100 g
แยมหม่อน 2 กระปุก / ขนาด 100 g
(ขนาดกระปุกละ 100 g)
ราคาต่อชุด 600 บาท รวมกระจาด
ชุดใช้ดี ปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรพื้นบ้าน
เพื่อลดการใช้สารเคมีที่ทำลายผิว
สัมผัสกลิ่นจากสมุนไพรแบบเข้มข้น
ปลอดภัยต่อชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์โดยสวนมือสี
หนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่ลาวฮักฟาร์ม
ชุดใช้ดี ปลอดภัย
แชมพูมะกรูดแบบธรรมชาติ
สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง
น้ำมันฟักข้าวบำรุงผิวหน้า
ลิปบาล์มบำรุงริมฝีปาก
สบู่น้ำมันบำรุงผิว
ราคาต่อชุด 359 บาท
ชุดไข่เค็ม พอดี
ทำจากไข่เป็ดขนาดใหญ่
พอกด้วยดินจอมปลวก เกลือ และขมิ้น
รสชาติเค็มพอดี ไข่แดงสีแดงสวย
สามารถนำไปทำไข่ดาว
และไข่ต้มได้ (มีวันที่ระบุ)


 
ชุดไข่เค็ม พอดี
ไข่เค็ม 1 ตะกร้า / 4 ฟอง
ราคาต่อชุด 50 บาท
ชุดมะนาวสด ๆ จากสวน
มะนาวแป้นพิจิตรผ่านการรับรองมาตรฐาน
GAP (Good Agricultural Practices)
เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
เหมาะสำหรับการบริโภค
ชุดมะนาวสด ๆ จากสวน
มะนาวแป้นพิจิตร 1 ตะกร้า / 5-6 ลูก
ราคาต่อชุด 30 บาท