ไทยประกันชีวิต

ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน

แผนแม่บนความรับผิดชอบต่อสัมคมเชิงกลยุทธ์ของไทยประกันชีวิต

 
จิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม "Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน"
พนักงานจิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม Upcycling, Being a Hero เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านอำเภอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมเรียนรู้และลงมือประกอบถังขยะจากไม้พาเลทรีไซเคิล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ “กลุ่มเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์รักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ” ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และการแปรรูปขยะที่มาจากทะเลอีกด้วย 
 
ไทยประกันชีวิตมอบปฏิทินเก่าสำหรับจัดทำหนังสืออักษรเบลล์
คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รับมอบปฏิทินเก่าจากการจัดกิจกรรม Calendar for Life จำนวนรวม 1,400 กิโลกรัม จากผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) คุณปรารถนา มุ่งศิริ ผู้จัดการ สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต 1 โดยเป็นการรวบรวมปฏิทินเก่าจากสำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางนา และสาขาธนบุรี เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน และส่งมอบปฏิทินเก่ารวมทั้งสิ้น 8,505  กิโลกรัม ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
ไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม "วิ่งเพื่อแม่" (RUN FOR MOM)
นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมไทยประกันชีวิตจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “วิ่งเพื่อแม่” (RUN FOR MOM) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนเสื้อวิ่ง และออกบูทแจกเจลแอลกอฮอล์พร้อมถุงผ้าแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมถึงเป็นกิจกรรมสานความรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท
จิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม"ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง" จ.อุดรธานี
คุณณัฏฐา ศรีปัญญาผู้จัดการฝ่ายฯ ภูมิภาค 97 เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง” สนามที่ 4 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี
จิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรม"ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง" จ.สงขลา
คุณประวิทย์  ชัยวิชิต  ผู้จัดการฝ่ายฯ ภูมิภาค 31 เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง” สนามที่ 3 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา
กิจกรรมอาสาสร้างสุข : ซ่อมพระพุทธรูปชำรุด
จิตอาสาไทยประกันชีวิต ร่วมกิจกรรมอาสาสร้างสุข : ซ่อมพระพุทธรูปชำรุด เรียนรู้ขั้นตอนการบูรณะพระพุทธรูปชำรุด และร่วมกันปั้นซ่อมแซมบูรณะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่ เพื่อส่งมอบให้วัด โรงเรียน เรือนจำ และโรงพยาบาล สำหรับนำไปจัดตั้งบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สถานที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่อไป ณ สำนักสงฆ์ร่มโพธิธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
ไทยประกันชีวิตร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "ยังมีเรา ปั่นปันสุขหยุดมะเร็ง
คุณวราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำนวยการสายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ยังมีเรา ปั่นปันสุขหยุดมะเร็ง” กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนโอกาสให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ณ สถานีข่าว Top News 
จิตอาสาไทยประกันชีวิตร่วมกิจกรรมการกุศล "ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง" จังหวัดชลบุรี
คุณดำเกิง เสือคำราม  ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทน  โซน 9 เป็นผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมฝ่ายขายจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล “ยังมีเรา ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ที่ขาดแคลนโอกาสให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว  และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะสัญจรไปใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ลพบุรี, สงขลา, อุดรธานี, และกรุงเทพมหานคร ณ สวนตำหนักน้ำ จังหวัดชลบุรี
 
ไทยประกันชีวิตมอบปฏิทินเก่าเพื่อจัดทำหนังสือเบรลล์
ทีมจิตอาสา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จากสำนักงานใหญ่ สาขารัตนาธิเบศร์ สาขาบางนา และสาขาธนบุรี มอบปฏิทินเก่าจากการจัดกิจกรรม Calendar for Life จำนวนรวม 1,800 กิโลกรัม แก่คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ โดยไทยประกันชีวิตริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน โดยส่งมอบปฏิทินเก่ารวมทั้งสิ้น 7,105  กิโลกรัม ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ