ไทยประกันชีวิต

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต

บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิตเป็นอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการขยายตัวรับธุรกิจใหม่ๆ หลายธุรกิจด้วยกัน ภายใต้ประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ยาวนาน โดยมีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจFinancial conglomerate ที่ครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย

icon
CB Life Insurance Company Limited
CB Life Insurance Company Limited
ประเภทธุรกิจ : ประกันชีวิต
Co-Operative Business Center, 5 Sayarsan Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
โทรศัพท์ 01-541994, 01-557640
เว็บไซต์ https://cblife.com.mm/

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ