Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
รู้จักไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > รู้จักไทยประกันชีวิต > ดูแลคุณตลอดไป > ร่วมงานกับไทยประกันชีวิต

ร่วมงานกับไทยประกันชีวิต

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทย โดยคนไทย และเพื่อคนไทย มากกว่า 70 ปี

 

ตำแหน่งงานว่าง ประจำสำนักงานใหญ่ / สาขา (อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 22 มิถุนายน 2560)
1. ตัวแทนไทยประกันชีวิต ผู้วางแผนการออม และดูแลชีวิต
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • อายุ 20-40 ปี
 • มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง และมีความอดทน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
2. Telesales
 • อายุ 20 - 35 ปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษา ม.3/ ปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์ Telesales จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ อดทนสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น. และเดือนละ 2 เสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. (หยุดตามวันนักขัตฤกษ์)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้
 • อบรมฟรี และมีค่าเดินทางให้ 2,500 บาท ในระหว่างที่เข้ามาอบรม
 • เบี้ยขยัน 2,000 บาทต่อเดือน
 • ทำงานวันเสาร์ ค่าตอบแทนวันละ 200 บาท
 • ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถ
 • มีประกันสังคม ประกันกลุ่ม, งานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลต่างๆ และรางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี
 • เงินเดือนประจำ 10,000 -11,000 บาท

  ***รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 50,000 - 70,000++ บาท***
3. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย / วิจัยและวางแผน / บริหารความเสี่ยง
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ ธุรกิจและการประกันภัย คณิตศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีทักษะการคิดเชิงระบบ เรียนรู้งานไว และมีเหตุผล
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 650+)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีเช่น MS.Office และ Internet


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งทดสอบผลกำไรของผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานและจัดทำรายงาน เพื่อนำส่งให้กับ คปภ.
 • รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบกรมธรรม์ และผลการดำเนินงานของบริษัท
 • Enterprise Risk Mamnagement and BCM (ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ)
4. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติธุรกิจและการประกันภัย สถิติประยุกต์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • ขยัน มุ่งมั่น มีความอดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้งานได้เร็วและมีเหตุผล
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีเช่น MS.Office และ Internet


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวด และรายเดือนพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต
5. เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน / พยาบาลประจำคลินิก
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาพยาบาล วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และเรียบร้อย
 • ขยัน อดทน มีน้ำใจ และใฝ่รู้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พิจารณาเอกสารทาการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน
 • พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ
 • เตรียมผู้เอาประกันตรวจร่างกาย และจ่ายยาตามแพทย์สั่ง
6. เจ้าหน้าที่บริการผู้เอาประกัน
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (หากสำเร็จสาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริการลูกค้า 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา มีความอดทน และมีความระเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้การบริการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่สำนักงานใหญ่
 • อธิบายชี้แจงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ลูกค้า และให้บริการสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ
 • รับ-จ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และจัดส่งเงินผลประโยชน์ให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์
7. เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หากมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 650+)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารและจัดการกระบวนการสรรหาว่าจ้าง งานทะเบียนเวลา แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและผลประโยชน์ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนโครงการและงานอื่นๆขององค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (HRD)
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คุรุศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป หากมีความรู้ในการทำ Competency , IDP หรือการประเมินติดตามผลจะได้รับจะพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี (TOEIC 650+)


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร พร้อมนำเสนอ จัดทำปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม
 • ออกแบบประเมินหลักสูตร จัดเก็บ ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินแต่ละหลักสูตร
 • จัดเตรียมการฝึกอบรม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • ดูแลระบบ E-Learning และพัฒนาหลักสูตรบน Website
9. Programmer / Database Administrator
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา JAVA , C++ , PHP หรือ อื่นๆได้ดี
 • มีทักษะในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • คิดวิเคราะห์ระบบงาน และเขียนโปรแกรม
 • ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • บริการด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์แก่หน่วยงานต่างๆ
10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด / การตลาด Digtal
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านส่งเสริมการตลาดด้วย สื่อออนไลน์ หรือ Social Network จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจเกี่ยวกับ Interactive, Online Advertising, Viral Marketing, Search Engine Advertising และ Online Newspaper
 • มีทักษะในดารจัดการ เลือกใช้สร้างสรรค์ และวางแผนการสื่อสารได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office, Photoshop, illustrator และ Internet ได้ดี


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประสานงานโครงการระหว่างส่วนงานภายใน และภายนอก
 • จัดการเนื้อหา และข้อมูลภาพให้ได้รับการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ และ Social Media ต่างๆ
 • จัดกิจกรรม และออกงาน Event

 


11. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) / กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ บริหารธุรกิจ การจัดการ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดกิจกรรม และออกงาน Event จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ ชอบเข้าร่วมกิจกรรม
 • สามารถทำงานนอกสถานที่ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและพันธมิตรทางการค้างผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมชมภาพยนต์รอบพิเศษ โปรโมชั่นส่วนลดร้านค้าต่างๆ เป็นต้น
 • รับผิดชอบด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคม และโครงการทีได้รับมอบหมาย อาทิเช่น โครงการรับบริจาคโลหิต ปลูกป่า ฯลฯ
12. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / บัญชี / การเงิน
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • มีความกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำงบประมาณ และกระทบยอดรายการบัญชี
 • ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์
 • โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัทและประสานงานกับธนาคาร
 • ตรวจสอบข้อมูลการรับชำระเบี้ยผ่านช่องทางธนาคาร และจัดพิมพ์ใบเสร็จ
 • ตรวจสอบบัญชีการเงิน การปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ
13. Senior Call Center / Call center
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้าน Call Center ทั้ง Inbound & Outbound
 • น้ำเสียงไพเราะ มีทักษะในการสื่อสาร และมีทักษาการฟังและจับใจความที่ดี มีความอดทนสูง และมีไหวพริบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับสายให้บริการข้อมุลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound)
14. ช่างประจำอาคาร / ช่างเทคนิค / ช่างคอมพิวเตอร์
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน ไม่เลือกงาน และสู้งานหนัก
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ช่างประจำอาคาร ดูแล ควบคุม และซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสูง สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ
 • ช่างเทคนิค ดูแลและควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ แสง สี เสียงในห้องประชุม
 • ช่างคอมพิวเตอร์ ดูแลและให้บริการติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
15. เจ้าหน้าที่ธุรการ / พนักงานรายปี / พนักงานรายวัน
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิการศึกษาปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • พนักงานรายปี - รายวัน วุฒิการศึกษามัธยนสึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกาาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภาคค่ำหรือภาคเสาร์-อาทิตย์
 • ขยัน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • งานคีย์ข้อมูล และจัดทำเอกสาร
 • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
16. เจ้าหน้าที่ประจำสาขาทั่วประเทศ
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีทักษะในการเจรจา มีความอดทน และมีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet
 • ผู้สมัครสามารถระบุเลือกลงสาขาภูมิลำเนาได้ หรือหากมีที่พักใกล้สาขาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ให้บริการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อสาขา
 • อธิบายชี้แจงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ลูกค้า และบริการสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ
 • รับ-จ่ายเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์
*** ทุกตำแหน่งหากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***
สนใจ : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มาที่

ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 247 0247-8 ต่อ 1222
E-MAIL : hrservice@thailife.com

รู้จักไทยประกันชีวิต

ดูแลคุณตลอดไป

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร

Warning: mysqli_close(): Couldn't fetch mysqli in /home/tlweb/public_html/class/db-connect-mySQLi.php on line 121