Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนหลักประกันทุนการศึกษา > ธนทรัพย์ มีเงินปันผล

ธนทรัพย์ มีเงินปันผล

แบบประกันที่น่าสนใจแผนหลักประกันเพื่อทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา เพื่อลูกรัก การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนาของพ่อแม่

Insurance Cover

ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)

"แผนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่มีแต่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา และระดับการศึกษา
ที่เปลื่ยนไป ค่าใช้จ่ายในระดับประถม หรือมัธยม ผู้ปกครองหลายท่านอาจยังพอรับได้
แต่ในระดับอุดมศึกษา หรือความปรารถนาที่จะให้ลูกรักได้ศึกษาสูงสุด ในการศึกษาต่อ
ต่างประเทศที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอย่างมหาศาลเล่า?

อย่าให้ความฝันของท่านต้องสลายไป เพียงเพราะมิได้เตรียมแผนการศึกษาให้แก่บุตร
แบบ "ธนทรัพย์ (มีเงินปันผล)" พร้อมจะสานฝันให้บุตรหลานของท่านก้าวถึงฝั่งฝัน
ทางการศึกษา กับแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกตามความเหมาะสม 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี,
25 ปี และ 30 ปี

 • 1

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงิน
    เอาประกันภัย
  - รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    (สำหรับแบบ 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี)
  - รับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    (สำหรับแบบ 10 ปี และ 15 ปี)
  - รับเงินปันผล*

 • 2

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 5,230
ผลประโยชน์เงินคืน
1. รับ 100% ของจำนวเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน
2. รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน
3. รับเงินปันผล*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

100,000
10,000

110,000
กรณีเสียชีวิต
รับจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนที่มากกว่า

100,000

หมายเหตุ

* บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย

10 ปี, 15 ปี และ 20 ปี
อายุรับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย 25 ปี

อายุรับประกัน 1 เดือน – 65 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครองและชำระเบี้ย 30 ปี

อายุรับประกัน 1 เดือน – 60 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ทุนการศึกษา...เพื่อลูกรัก"

  การมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร คือ สุดยอดปรารถนาของพ่อแม่

 • 1

  เลือกระยะเวลาสร้างหลักประกันได้ถึง 5 ระยะ

  10 ปี, 15 ปี, 20 ปี, 25 ปี และ 30 ปี

 • 2

  เงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา

  เป็นเงินก้อนสำหรับทุนการศึกษา

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ธนทรัพย์ มีเงินปันผล

ธนทวี 14/7 มีเงินปันผล

วัยเรียน 300

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร