Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

คุ้มธนกิจ 99(N)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนหลักประกันรายได้ครอบครัว

เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน ด้วยหลักประกันอันมั่นคง

Insurance Cover

คุ้มธนกิจ 99(N)

"สร้างหลักประกันให้กับครอบครัว
 ในทุกช่วงเวลาของชีวิต"

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความปรารถนาในการสร้างอนาตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัว อนาคตที่คุณปรารถนาสามารถกำหนดได้ด้วยตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้ กับแผนประกันชีวิต "คุ้มธนกิจ 99(N)" หลักประกันชีวิตที่มั่นคงที่จะดูแลคุณและครอบครัวในทุกช่วงเวลาของชีวิต ด้วยความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี เสมือนสร้างหลักประกันคุ้มครองรายได้ คุ้มครองธุรกิจ หลักประกันกรณีมีภาระหนี้สิน กองทุนสำรองเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน รวมถึงเป็นกองทุนการศึกษาและกองมรดกสำหรับลูกหลาน โดยมีระยะการชำระเบี้ยประกันภัยให้เลือกถึง 6 ระยะ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับทุกแผนการทางการเงินของคุณ

  • สร้างหลักประกันชีวิตให้กับครอบครัวในระยะยาว
    รับมือกับความเสี่ยงจากเรื่องไม่คาดฝัน
  • เป็นกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
  • สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้
  • 1

    ครบกำหนดสัญญา

    รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  • 2

    เสียชีวิตระหว่างสัญญา

    รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

(ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี)

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัย (26,100 x 20 ปี)
26,100*
522,000
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- ครบกำหนดสัญญา รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000
ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
- รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

1,000,000

หมายเหตุ

* เบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลด (จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป มีส่วนลดเบี้ยประกันภัย 3 บาท ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย มีให้เลือก 6 ระยะ
 

• ชำระครั้งเดียว, 5 ปี, 10 ปี, 20 ปี

• ชำระถึงอายุ 60 ปี

• ชำระถึงอายุ 99 ปี

ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 70 ปี

ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 50 ปี

ช่วงอายุที่รับประกัน 1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 99 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัย

• ขั้นต่ำ 50,000 บาท
สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
• ขั้นต่ำ 100,000 บาท
สำหรับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
5 ปี, 10 ปี, 20 ปี, ถึงอายุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี

  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

    "คุ้มธนกิจ เพื่อนคู่คิด หลักประกันชีวิตเคียงข้างคุณ"

  • 1

    ให้ความคุ้มครองยาวนาน

    เป็นหลักประกันชีวิตระยะยาว ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี โดยสามารถเลือกรับความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มเติมได้

  • 2

    ครบกำหนดสัญญา คืนเงินก้อน 100%*

    สร้างกองทุนมรดกสำหรับลูกหลาน มอบแด่คนที่คุณรัก

  • 3

    กรณีฉุกเฉิน เลือกรับเงินคืนได้

    หากต้องการใช้เงินก้อนก่อนครบกำหนดสัญญา สามารถเลือกใช้สิทธิ์เวนคืนกรมธรรม์ได้

  • 4

    ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

    เบี้ยประกันชีวิตสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

  • 5

    เบี้ยประกันภัยมีส่วนลด

    กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

  • * อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัยบริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร