Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
หน้าแรก > มุมข่าวเด่น > สรุปข่าวประจำวัน

สรุปข่าวประจำวัน

| ค้นหาตาม วัน/เดือน/ปี

 

ดิจิทัล อินชัวรันส์ เกทเวย์ประกันภัยหน้าใหม่

สกู๊ปนำเสนอโอกาสและข้อจำกัดของธุรกิจประกันในการดำเนินธุรกิจดิจิทัล อินชัวรันส์ โดยธุรกิจประกันภัยสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจได้ โดยสามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟน เช่น ออก กธ.ประกันภัย การรับแจ้งอุบัติเหตุ การแจ้งกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการใช้โปรแกรมมาวิเคราะห์ความต้องการของตลาด เพื่อออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยยังคงมีจุดอ่อน ในการพัฒนาด้าน Digitalization ที่น้อยกว่าธุรกิจการเงินอื่นๆ คือ 1. ธุรกิจประกันภัยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของ Digital Maturity การดำเนินงานและระบบงานในปัจจุบัน ยังไม่รองรับ Digital Economy ทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงที่ธุรกิจประกันภัยจะสูญเสียกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และจำกัดโอกาสที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่
2.แม้บริษัทจะมีความมุ่งมั่นในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำโลกดิจิทัล แต่พบว่า การลงทุนในเรื่องนี้ ยังไม่ได้พัฒนามากนัก เนื่องจากมีบริษัทเพียง 10% ที่สามารถเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เป็นดิจิทัลได้อย่างแท้จริง
3.วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจประกันภัยของไทย ขณะนี้ยังเป็นแบบอนาล็อกมากกว่าดิจิทัล

(กรุงเทพธุรกิจ/น.8)

สวิสรี คาดแนวโน้มการเติบโตของเบี้ยประกันไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า จะมีโอกาสขยับขึ้นเป็นผู้นำตลาดแทนสิงคโปร์

สวิสรี คาดแนวโน้มการเติบโตของเบี้ยประกันไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี 59 - 61 จะมีโอกาสขยับขึ้นเป็นผู้นำตลาดแทนสิงคโปร์ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ทั้งนี้ ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บ.ประกันภัยไทยมีความแข็งแกร่งและเริ่มรุกตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ บ.ประกันขนาดใหญ่ ที่ร่วมลงทุนกับสถาบันการเงินหรือ บ.ประกันภัยท้องถิ่น เพื่อขยายสาขาหรือในรูปแบบตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศที่มีโอกาส ส่วนใหญ่เน้นกลุ่มประเทศ CLMV

(กรุงเทพธุรกิจ/น.3)

บ.ประกัน เปิดเกมรุกขยายตลาดทั้งในและนอกประเทศ รับการเปิดเออีซี

บ.ประกันภัย เปิดเกมรุกขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และบางบริษัทพยายามพัฒนาศักยภาพรองรับการแข่งขันจากต่างประเทศ
เมืองไทยประกันชีวิต เผย การลงทุนในต่างประเทศต้องมีหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องกฎเกณฑ์ปัจจุบัน มีหลายประเทศที่มีกฎหมายอนุญาตให้บริษัทจากต่างชาติเข้าไปลงทุนได้ ซึ่งบริษัทต้องศึกษาความพร้อม ของตลาด พิจารณาทุกโมเดลที่จะเข้าไปขยายธุรกิจ ส่วนตลาดในประเทศไทยจะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นหลังเปิดเออีซี ซึ่งบริษัทมีการปรับตัวรองรับการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต บริการ สาขาทั่วประเทศ เป็นต้น
กรุงเทพประกันภัย ตั้งเป้าปี 59 มีเบี้ยฯ เติบโต 7.4% คิดเป็นมูลค่า 18,000 ลบ. โดยเบี้ยฯ จะมาจากการรับประกันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ 400 - 500 ลบ. ส่วนที่เหลือมาจากประกันรายย่อย ขณะที่ประกันภัยรถยนต์ขยายประเภทการรับประกันให้หลากหลายมากขึ้น

(ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.7)

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดงาน วีโว่ สมาร์ท โฟน พรีเซ้นต์ ?เมกา เคาต์ดาวน์ 2016?

ภาพข่าว : นางสิริพร ใจสะอาด ผจก.สายงานอาวุโส สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ ไทยประกันชีวิต ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงานวีโว่ สมาร์ท โฟน พรีเซ้นต์ ?เมกา เคาต์ดาวน์ 2016?
(กรุงเทพธุรกิจ/จุดประกาย น.2)

คปภ. เร่งปรับปรุงกฎหมายประกันภัย 3 ฉบับในปี 59

คปภ. เร่งปรับปรุงกฎหมายประกันภัย 3 ฉบับในปี 59 แต่ในทางปฏิบัติยอมรับยังมีหลายวิธีทาง คปภ.
จะต้องกำหนด โดยจะเร่งดำเนินการนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด คปภ. ในวันที่ 29 ธ.ค. นี้ก่อน ถึงจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ระบุ ประเด็นที่ต้องพิจารณาในที่ประชุมบอร์ด คปภ. ในสัปดาห์นี้ เช่น ความต้องการที่จะให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเต็มเวลามากขึ้น พิจารณาหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนของ บ.ประกันจากต่างประเทศที่จะเข้ามาเพิ่มทุน เพื่อแก้ไขปัญหาบริษัทที่จะอ่อนแอและป้องกันไม่ให้กระทบกับผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้การเพิ่มทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด
ส.ประกันวินาศภัย คาดปีหน้าประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะมีความชัดเจนมากขึ้น ในส่วนของความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเบี้ยประกันรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 100 บาท คาด คปภ.จะต้องพิจารณาตัวเลขอีกครั้ง
(กรุงเทพธุรกิจ/น.19)

กองทุนประกันวินาศภัย เร่งจ่ายเงินเจ้าหนี้ประกันถูกสั่งปิด

กองทุนประกันวินาศภัย ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับผู้เอาประกันภัยหรือเจ้าหนี้ของ บ.ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย ที่ถูกคำสั่งให้ปิดกิจการโดยจ่ายเงินไปแล้ว 50 ราย เหลือประมาณ 30 ราย จะจ่ายให้ครบโดยเร็ว สำหรับ บ.ศูนย์สุขภาพประเทศไทย กองทุนฯ ยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้ได้ และจะส่งเรื่องให้ คปภ. พิจารณาอีกครั้ง ว่ามี กธ.บางส่วนของศูนย์สุขภาพฯ จะเข้าข่ายเป็น กธ.ประกันชีวิตหรือ กธ.ประกัน วินาศภัย ส่วนสัมพันธ์ประกันภัย กรมบังคับคดีอยู่ระหว่างพิจารณามูลหนี้ของผู้เอาประกันที่เหลืออีกประมาณ 100 คำขอ จากทั้งหมด 1.3 หมื่นคำขอ คาดเดือน เม.ย. ปี 59 จะแล้วเสร็จและเริ่มทยอยจ่ายเงินชดเชย ให้กับผู้เอาประกันได้ ขณะที่ลิเบอร์ตี้ประกันภัย และส่งเสริมประกันภัยอยู่ระหว่างขั้นตอนของผู้ชำระบัญชีและประนอมหนี้ คาดปี 59 จะสามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับเจ้าหนี้ได้
(โพสต์ ทูเดย์/น.A23)

ส.ประกันวินาศภัยไทย เร่งแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางเรือ พร้อมรับผิดชอบบุคคลภายนอก คาดชัดเจนต้นปี 59

ส.ประกันวินาศภัยไทย เร่งแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยทางเรือ พร้อมรับผิดชอบบุคคลภายนอก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอกรมเจ้าท่าพิจารณาการแบ่งประเภทเรือ เพื่อใช้ระบุความคุ้มครองเรือแต่ละประเภท คาดการดำเนินการแก้ไขร่างดังกล่าวจะมีความชัดเจนในต้นปี 59
ด้าน นายก ส.ประกันวินาศภัยไทย หารือ ก.การท่องเที่ยวและกีฬา และ คปภ. ได้ข้อสรุป ก.การท่องเที่ยวฯ ต้องการเพิ่มเติมความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเรื่องอุบัติเหตุทั่วไป กรณีได้รับบาดเจ็บจากการก่ออาชญากรรมทุกประเภท โดยรูปแบบของ กธ.ประกันภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งกองทุนจะใช้ระบบประกันภัยในการจ่ายเงินค่าชดเชยแทน คาดความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจะอยู่ที่รายละ 1 ลบ. เบี้ยประกันภัยอยู่ที่ 180 ลบ. จากการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวปี 59 ที่ 31 ล้านคน ซึ่งค่าเฉลี่ยต่อรายที่ 5.60 - 5.80 บาทเท่านั้น
(ประชาชาติธุรกิจ 31 ธ.ค.-3 ม.ค./น.11)

ไทยประกันชีวิต ร่วมงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 15

ภาพข่าว : นายพรรัตน์ ฉันทนาวี ผจก.สายการตลาด นครหลวง 4 ไทยประกันชีวิต ร่วมงานเดินการกุศลเพื่อสุขภาพครั้งที่ 15 ?ใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย? จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
(แนวหน้า/น.12)

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดงาน ?บางกอกน้อย เฟสติวัล ครั้งที่ 3 - โอ้โฮ...บางกอก (น้อย)?

ภาพข่าว : แพทย์หญิงภาวิฉัตต์ ประเสริฐสิทธิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเงิน แก่คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการจัดงาน ?บางกอกน้อย เฟสติวัล ครั้งที่ 3 - โอ้โฮ...บางกอก (น้อย)?

(บ้านเมือง/น.12)

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดงาน ?เมกา บางนา เคาต์ดาวน์ 2016?

ภาพข่าว : นางสิริพร ใจสะอาด ผจก.สายงานอาวุโส สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ ไทยประกันชีวิต ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ?เมกา บางนา เคาต์ดาวน์ 2016? งานเคาต์ดาวน์มอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

(แนวหน้า/น.14, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.15)